American Fondouk, Fez, Morocco

http://www.americanfondouk.org
Keď som pred rokom odchádzala do Maroka, zaujal ma článok o študentoch z Čiech, ktorí bez nároku na mzdu pomáhajú v American Fondouk. Zaumienila som si, že sa musím zoznámiť s pánom Dr. Frappierom, „anjelom“ pre marocké zvieratká. Presne po roku sa mi to podarilo. Vďaka za každú chvíľu, ktorú som mala tú česť stráviť s tak vynímočným človekom.
Veterinárna nemocnica American Fondouk poskytuje bezplatné služby pre nemajetných obyvateľov mesta Fes. Zamestnancov je tam necelá desiatka, ošetrovatelia a technici.
Nemocnica je vybavená na ošetrenie hospodárskych zvierat vrátane kováčskej dielne. Zároveň tu nájdete ordinácie pre drobné zvieratá s röntgenom a sonom.
Práve toto sono mi ukázalo šťastnú novinu, že Niki je brezia. V Rabate je jediné na vysokej škole veterinárnej a práve bolo pokazené.
Fondouk znamená arabsky prístrešok, útočište. V roku 1927 bol Sidney H. Coleman, vtedajší prezident American Animal Humane Ass. požiadaný o pomoc svojou priateľkou, cestovateľkou Amy B. Bishop, ktorá bola otrasená stavom starostlivosti o zvieratá vo vtedajšom Maroku. Na tento účel venovala dedictvo po matke 8 tisíc dolárov a položila tým de facto základy Fondouku.

Nadáciu v súčastnej dobe riadi vnuk zakladateľa pán Robert Coleman. American Fondouk patrí k najväčším projektom svojho druhu na svete. Jeho prevádzka je plne hradená z príspevkov darcov z celého sveta.

Prvý, kto navštívil kliniku vo Fése, bola už v roku 1997 Dr. Ulmanová z ČR. Nasledujúci rok sa do American Fondouk vrátila a priviezla so sebou lieky a iný zdravotnícky materiál, ale aj kolegov dobrovoľníkov.

V roku 1999 bol Dr. Frappier pozvaný na konferenciu Českej hippiatrickej spoločnosti do Brna, navštívil žrebčín v Chlumci nad Cidlinou a pre študentov veterinárneho lekárstva pripravil prednášku o chorobách koní a o činnosti American Fondouk, kde sa striedajú nielen českí študenti na stážach. Slovensko nezaostalo a je už dobrým zvykom, že vo Fése pomáhajú aj naši rodáci.

Fes mesto vo vnútrozemí bolo založené v 8.-9. st. Žije v ňom zhruba 800 tisíc obyvateľov, údaje sa rôznia. Je to druhé najväčšie mesto Maroka, do roku 1912 bolo hlavným nestom. Polovica ľudí obýva staré mesto – Medinu. Medina je obohnaná hradbami a so sovjimi úzskymi uličkami je bludiskom neprístupným pre autá. Všetku dopravu tu obstarávajú pracovné zvieratá, najviac kone, somáre a muly. Mnohé sa tu v priebehu vekov vôbec nezmenilo. Vo Fése nájdeme jednu z naj-starších univerzít sveta.
Po Mekke je toto mesto najvýznamnejšie centrum muslimskej vzdelanosti. Od roku 1985 je historická časť mesta Medina na zozname UNESCO. Ľudia z Fesu sú stále hrdí a povazujú sa výkvet Maroka, resp. Celého sveta. Do dnešnej doby pochádza väčšina elít zeme práve odtiaľ a je centrom vzdelanosti a kultúry.

Bezplatná služba American Fondouk je často jedinou možnosťou chudobných obyvateľov ako liečiť svoje veľmi zaťažované zvieratá. Najčastejšie kone, somáre a muly. Prístup k veterinárnej starostlivosti nie je obmädzený, nemocnica však v minulých rokoch musela zaviesť určité pravidlá.
Nelieči sa tu napríklad dobytok, jeho chov je známkou lepšieho spoločenského postavenia, ale tiež bojové plemená psov. O prínose tejto nemocnice svedčí veľký počet ošetrených pacientov – 20 tisíc ročne.

Nemocnicu riadi už viac ako desať rokov Dr. Denys Frappier, popredný kanadský a svetový odborník v oblasti konskej praxe. V jeho domovine sa staral medzi iným o olympijský tím koní. Kto mal možnosť ho spoznať, oceňuje jeho odborný a ľudský láskavý prístup k pacientom, ale aj otvorenosť a pochopenie študentov a množstvo odborných poznatkov a zážitkov.

Verte, neverte, vyvolenou pána Frappiera je ridgeback Diva narodená na Slovensku. Zúčastnila som sa neľahkej akcie importu Divy zo Slovenska do Maroka. Diva bola úžasný cestovateľ a vo Fese vystúpila z auta akoby sa nič nestalo. Zhodou okolností Dr. Frappier odišiel na dôchodok do jeho Kanady v tom šase, ako som ja odišla z Maroka. Diva si teraz užíva v Montreali.